درباره ما

تاسیس شرکت ما

ما در سال 1396 فعالیت خود را شروع کردیم و شعار صداقت در کار را سرلوحه خود قرار دادیم،و با تلاشو کوشش و سعی در رضایتمندی مشتریان به کار خود ادامه دادیم

مهارتهای ما

بازبینی و احیای شبکه های نامرتب،ارایه راهکار مناسب برای سازمان شما،پیگیری امور محوله،انجام پروژه های تحقیقاتی در خصوص نیاز سازمانها،و راه اندازی شبکه های جدید،راه اندازی سیستم های بکاپ گیری

مراحل انجام و تکمیل پروژه

ما کاری را که انجام می دهیم دوست داریم و آن را با علاقه انجام می دهیم

0%
بازخورد مثبت
0
پروژه ها تکمیل شده اند
$0
هزینه متوسط در ساعت
0
پیتزا سفارش داد
فهرست